in ,

SIGMA ประกาศราคาเลนส์สำหรับ FE-Mount ทุกรุ่น ในราคาเริ่มต้น 29,990 บาท

Shriro Marketing ผู้นำเข้าอุปกรณ์เลนส์ SIGMA อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้ประกาศราคาเลนส์อย่างเป็นทางการสำหรับ Full Frame E-Mount จำนวน 8 รุ่นด้วยกัน ในตระกูล ART โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

  • SIGMA 14mm F1.8 DG HSM I Art ราคา 57,900 บาท (เริ่มวางจำหน่ายเดือนสิงหาคม)
  • SIGMA 20mm F1.4 DG HSM I Art ราคา 34,900 บาท (เริ่มวางจำหน่ายเดือนสิงหาคม)
  • SIGMA 24mm F1.4 DG HSM I Art ราคา 29,900 บาท (เริ่มวางจำหน่ายเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม)
  • SIGMA 35mm F1.4 DG HSM I Art ราคา 31,900 บาท (เริ่มวางจำหน่ายเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม)
  • SIGMA 50mm F1.4 DG HSM I Art ราคา 32,900 บาท (เริ่มวางจำหน่ายเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม)
  • SIGMA 85mm F1.4 DG HSM I Art ราคา 42,900 บาท (เริ่มวางจำหน่ายเดือนสิงหาคม)
  • SIGMA 105mm F1.4 DG HSM (Art) ราคา 57,900 บาท (เริ่มวางจำหน่ายเดือนกรกฏาคม)
  • SIGMA 135mm F1.8 DG HSM I Art ราคา 46,900 บาท (เริ่มวางจำหน่ายเดือนสิงหาคม)

นอกจากนี้ทาง SIGMA ยังได้ประกาศราคาเลนส์ SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO HSM l Art อยู่ที่ 19,900 บาท โดยเริ่มจำหน่าย เมาท์ Canon ในเดือนมิถุนายน, เมาท์ SIGMA ในเดือนกรกฎาคม ส่วน Sony FullFrame E-Mount ยังไม่มีกำหนดออกมา

แสดงความคิดเห็น