in ,

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับ Sony และ Epson จัดอบรมการถ่ายภาพที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพในวาระครบรอบ 50 ปี ได้มีโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการถ่ายภาพ โดยจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่หันมาถ่ายภาพกันมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพได้ร่วมมือกับบริษัท โซนี่ไทย จำกัด และ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข บรรณาธิการนิตยสาร Camerart มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับนักเรียน

ภายในงานบริษัท โซนี่ไทย จำกัด ได้จัดเตรียมกล้องในตระกูล Sony A7 Series และ Sony A9 Series พร้อมเลนส์อีกหลายรุ่น มาให้นักเรียนได้ฝึกถ่ายภาพ

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดเตรียมเครื่องปริ้นไว้สำหรับปริ้นเพื่อส่งประกวด

อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข บรรณาธิการนิตยสาร Camerart กำลังบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

คุณศรไชย สาริกะวณิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาคมที่คัดเลือกเป็นหนี่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บริษัท โซนี่ไทย จำกัด และ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิตอล บริษัท โซนี่ไทย จำกัด มอบกล้อง SONY A6000 ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

คุณวิสาข์ ธนวิภาคย์ ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องปริ้น EPSON L485 ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข  บรรณาธิการนิตยสาร Camerart (ซ้าย) คุณลลีนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิตอล บริษัท โซนี่ไทย จำกัด (ขวา)

นักเรียนได้ร่วมถ่ายรูปจริงโดยมีการแบ่งเป็นฐานต่างๆ เพื่อฝึกถ่ายภาพในหลายๆแนว 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้จัดประกวดภาพถ่าย เพื่อชิงรางวัลกล้อง Sony A6000 มูลค่า 30,280 บาท

 

แสดงความคิดเห็น