in

สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว!! Panasonic Kid Witness News 2018 ประกวดผลงานวิดีโอในในระดับ อายุ 10-18

โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ประจำปี 2561 Panasonic Kid Witness News 2018

การประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ไม่จำกัดรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ เวทีเดียวที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนมีฝันได้ทำความฝันให้เป็นจริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนฝีมือเยาวชนไทยสู่เวทีสากลระดับโลก บ่มเพาะประสบการณ์ในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ตัวจริง

พานาโซนิคขอชวนน้อง เยาวชนระดับประถมศึกษา (อายุ 10-12 ปี)  และมัธยมศึกษา  (อายุ 12-18 ปี) ร่วมส่งผลงานคลิปรายการเข้าร่วมประกวดในโครงการ Panasonic Kid Witness News 2018 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับโลก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยที่สมาชิกทุกคนในทีมมีอายุระหว่าง10-12 ปี  (สำหรับกลุ่มประถมศึกษา)

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยที่สมาชิกทุกคนในทีมมีอายุระหว่าง 12-18 ปี  (สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา)

3. สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน

กติกาในรอบที่ 1

 1. ส่งผลงานคลิปรายการความยาว 3-5 นาที ในหัวข้อเกี่ยวกับการสื่อสาร” (Communication), “สิ่งแวดล้อม” (Environment) หรือกีฬา” (Sport) โดยจะผลิตในรูปแบบใดก็ได้ เช่น รายการ ภาพยนตร์สั้น  สารคดีเชิงข่าว  สารคดีเชิงข่าว  สารคดีสั้น (ยกเว้นมิวสิกวิดีโอ)
 2. ส่งคำอธิบายรายละเอียดผลงานไม่เกิน 1 หน้า A4
 3. ผู้เข้าประกวด 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จะต้องเข้ารับการเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาผลงานในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

**** หมดเขตส่งผลงานรอบแรก วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ****

กติกาในรอบที่ 2

 1. ส่งผลงานคลิปที่พัฒนาจากผลงานในรอบแรก หรือ ทำขึ้นใหม่ความยาว 5 นาที จำนวน 1 คลิป ในหัวข้อเกี่ยวกับการสื่อสาร” (Communication), “สิ่งแวดล้อม” (Environment) หรือกีฬา” (Sport) พร้อมคำอธิบายรายละเอียด ผลงานไม่เกิน 1 หน้า A4 โดยจะผลิตในรูปแบบใดก็ได้ เช่น รายการ ภาพยนตร์สั้น สารคดีเชิงข่าว สารคดีสั้น (ยกเว้นมิวสิกวิดีโอ)
 2. คลิปผลงานจะต้องมีบทบรรยายภาษาอังกฤษด้านล่าง (Subtitle-English)
 3. การเลือกใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงที่ขอลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะต้องแสดงเอกสารการขอลิขสิทธิ์แนบมาด้วย ทั้งนี้จึงแนะนำให้แต่งเพลงขึ้นใหม่ให้เป็นของตนเองจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 4. ภาพที่นำมาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟิกจะต้องถ่ายทำหรือจัดทำด้วยตนเอง
  ไม่สามารถนำภาพจากแหล่งอื่น มาใช้ประกอบ เว้นแต่ได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟิกนั้น เป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่ผู้จัดการประกวดด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน
 5. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล MPEG-4 หรือ Quick Time หรือ AVI และต้องใส่ชื่อนามสกุล / ชื่อทีม / พร้อมเบอร์โทรศัพท์ในหน้า DVD ด้วย
 6. แต่ละทีมจะได้รับอุปกรณ์ในการผลิตผลงานชิ้นที่ 2 และได้รับเงินทุนทีมละ 2,000 บาท
 7. ผู้เข้าประกวด 16 ทีมสุดท้าย จะต้องพรีเซนต์ผลงานให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันประกาศผล
 8. ผู้เข้าประกวดทุกท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมทุกท่าน จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินทุน และรางวัลต่างๆ
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

**** หมดเขตส่งผลงานรอบที่สอง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ****

กติการางวัล Social Impact

เมื่อส่งผลงานรอบที่สองแล้ว ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 16 ทีม จะต้องนำคลิปที่ตัวเองผลิตไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อวัดผล Feedback ของผู้ชม   และนำผลที่ได้รับมานำเสนอให้คณะกรรมการรับฟัง  พร้อมกับผลงานในวันตัดสินการประกวด คลิปที่ได้รับการแชร์มากที่สุด จะได้รับรางวัล Social Impact

**** เริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 7 – 23 พฤศจิกายน 2561 ****

ขั้นตอนในการสมัครและส่งผลงาน

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/HxnQg8

2. ส่งคลิปผลงานได้ที่ kwnthailand@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด  (วงเล็บมุมซองว่า Panasonic Kid Witness News 2018 )
เลขที่ 6 ซอย ประชัญคดี 3  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (สำหรับการส่งผลงานด้วยตัวเอง
วันจันทร์ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 . เว้นวันเสาร์อาทิตย์  และวันหยุดราชการ)
สมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-119-7295  และ 086-338-9448

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

2. ผลงานจะต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสม

3. ผู้จัดงานจะเก็บรักษาผลงานที่ผ่านการประกวดทุกชิ้นไว้ โดยไม่มีการยกเว้นใด ทั้งสิ้น ผลงานและเอกสารการสมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีการส่งคืนผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น

4. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

5. คลิปผลงาน 16 ทีมสุดท้าย ที่ผลิตในรอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์
(
ประเทศไทย) จำกัด

6. ผู้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาผลงาน

7. ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่าง ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะต้องเสียภาษี ที่จ่าย 5%

10. คลิปผลงานในรอบที่ 2 ต้องถ่ายทำด้วยกล้องจาก Panasonic Lumix  G

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การนำเสนอในมุมมองที่สอดคล้องกับหัวข้อ  การสื่อสาร / สิ่งแวดล้อม / กีฬา
 2. การนำเสนอในรูปแบบเฉพาะด้าน Content / Entertain / Visual Art / Storyline
 3. ความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจในการนำเสนอ
 4. เทคนิคการถ่ายทำ และการตัดต่อ

คณะกรรมการ

1. ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย 1 ท่าน

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค กล้อง Panasonic Lumix G 1 ท่าน

3. ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการข่าวและสื่อสารมวลชน 1 ท่าน

4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย สาขานิเทศศาตร์และสื่อสารมวลชน 1 ท่าน

5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายทำภาพยนตร์/ภาพยนตร์สั้น/สารคดี 1 ท่าน

6. ทีมโปรดักชั่น 1 ท่าน

กำหนดโครงการ

1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 เปิดรับผลงานรอบแรก

7 สิงหาคม 2561 ตัดสินผลงานในรอบแรก

10 สิงหาคม 2561 ประกาศผล 16 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2

24-26 สิงหาคม 2561 เข้าค่ายพัฒนาผลงาน

27 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2561 พัฒนาผลงาน

31 ตุลาคม 2561 ปิดรับผลงานรอบสอง

7พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมโหวตผลงาน Social Impact

24 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลการประกวด

   

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร  02-119-7295  และ 086-338-9448

แสดงความคิดเห็น